Geschiedenis

99,57% Uptime
Geen incidenten afgelopen 15 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Gerrit Upgrade to 2.16
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 6 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Website
Storing
Website / Builds
Storing
Website / Builds
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Builds
Storing
Website / Website
Storing
Website / Builds
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Builds
Storing
Website / Download Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Builds
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Partial download outage.
2 Getroffen Diensten:
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Website
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / JIRA
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 13 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 7 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Stats outage - database migration
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 13 dagen!
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 12 dagen!
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Download Portal
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / JIRA
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Website / Download Portal
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Geen incidenten afgelopen 6 dagen!
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Website
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 6 dagen!
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / JIRA
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / JIRA
Geen incidenten afgelopen 6 dagen!
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / JIRA
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Degraded RAID, Gerrit degraded or offline until further notice.
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 6 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Download Portal
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Wiki
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 5 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 5 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Wiki
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Gerrit Maintenance
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Download Portal
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / JIRA
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 6 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Website
Geen incidenten afgelopen 7 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Website
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Website
Storing
Website / Website
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Wiki
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Download Portal
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Website / Stats
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Development / JIRA
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Development / JIRA
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Website
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Mirrors / Mirrorbits
Storing
Development / JIRA
Storing
Development / Gerrit Code Review
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 5 dagen!
Storing
Development / Gerrit Code Review
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Download Portal
Maintenance
Website / Download Portal
Storing
Website / Website
Storing
Website / Website
Storing
Website / Website
Storing
Website / Download Portal
Storing
Website / Wiki
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Download Portal
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Stats
Stats Maintenance
Website / Stats
Geen incidenten afgelopen 9 dagen!
Storing
Website / Stats
Storing
Website / Website
Storing
Website / Wiki
Storing
Website / Download Portal
Storing
Development / Gerrit Code Review