Historik

93,85% drifttid
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 16 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 22 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Development / Gerrit Code Review
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 24 dagar!
Avbrott
Mirrors / Mirrorbits
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Other / Mail servers
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Development / Gerrit Code Review
Avbrott
Website / Builds
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Website / Builds
Inga händelser på 3 dagar!
Full outage
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Mirrors / Mirrorbits
Avbrott
Development / Gerrit Code Review
Avbrott
Other / Mail servers
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Mirrors / Mirrorbits
Avbrott
Development / Gerrit Code Review
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Mirrors / Mirrorbits
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Mirrors / Mirrorbits
Inga händelser på 18 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Website / Builds
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Builds
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Mirrors / Mirrorbits
Inga händelser på 2 månader!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Builds