Historik

98,04% drifttid
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Website / Builds
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Builds
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Website
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Mirrors / Mirrorbits
Inga händelser på 2 månader!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Builds
Inga händelser på 2 månader!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 15 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 15 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 21 dagar!
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Website / Website
Avbrott
Website / Wiki
Avbrott
Website / Builds
Inga händelser på 16 dagar!
Gerrit Maintenance
Development / Gerrit Code Review
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 26 dagar!
Avbrott
Website / Stats
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Development / Gerrit Code Review